Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

správne poplatky

zmena mena a priezviska

 • 3,- € - zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska
 • 33,- € - priezviska maloletých detí
 • 100,- € - mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

poznámky:

 1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
 2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
 3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
 4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu

Osvedčenie podpisov a osvedčenie listín:

 • 1,50 €- osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
 • 1,50 €- osvedčenie odpisu (fotokópie) v slovenskom jazyku za každú aj začatú stranu
 • 3,- €- osvedčenie odpisu (fotokópie) v českom jazyku za každú aj začatú stranu

 


 
ÚvodÚvodná stránka