Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Chlebnice

Podanie daňového priznania

  • Kto má povinnosť podať daňové priznanie

Musia ho podávať všetci majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým sa zmenilo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku. Posledným termínom na jeho podanie je 31. január. Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku podáva daňové priznanie obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Daňové priznanie sa podáva ak nastala zmena vlastníctva, a to na základe kúpnej, darovacej alebo zámennej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.

Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2018:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2019 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2019 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Ak vklad kataster nehnuteľností povolil do 1. januára 2019 daňové priznanie podávajú vlastníci nehnuteľností najneskôr do 31. januára 2019. Ak bol vklad povolený po 1. januári 2019, daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva až v roku 2020.

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského rozhodnutia.

Priznanie podáva aj ten, kto v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Napríklad ak niekto zmenil nebytový priestor na byt alebo naopak, a to aj keď sa vlastník nezmenil. Tiež aj v prípade, že začal užívať pozemok na základe zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom, v takom prípade totiž bude platiť daň v tomto roku už nájomca. Ďalej aj ak na liste vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná pôda sa zmenila na trvalý trávny porast alebo na záhradu, či zastavanú plochu, keďže sa už na príslušnú výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane. Priznanie sa podáva po právoplatnosti stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia na stavby alebo bytový dom.

Pokiaľ niekto v predchádzajúcom kalendárnom roku dostal právoplatné stavebné povolenie na prístavbu, na rekonštrukciu stavby, priznanie podáva až po právoplatnom skolaudovaní stavby. Ak sa tak stalo v roku 2018, priznanie podáva do 31. januára 2019, keďže plocha sa tým pádom zväčší a mení sa základ dane alebo podlažnosť stavby.

 

 

 

 

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1#vznik

 


 

POZVÁNKA

okruh.jpg


 

OZNAMY

Výkup papiera

Firma Ľupčianka, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 24.1.2019 (štvrtok) v našej obci bude vykupovať pap ...viac...

Zverejnené 16.10.2018 -ec-
Aktualizované: 22.1.2019 -ec- Vyprší o 1 deň.


 

Pozvánka

DOC763.jpg

Zverejnené 7.1.2019 -ec- Vyprší dnes.


 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu

Popolnica 2.jpg

 

 
 
Komunálny odpad Zber sa bude uskutočňovať v piatok v párnom t ...viac...

Zverejnené 1.7.2016 -ec-
Aktualizované: 2.1.2019 -ec-


 

Oznámenie o matričných úradoch

matrika.gif 
 
 
 
 
 
Matričné úrady sú od 1.10.2015 nap ...viac...

Zverejnené 21.4.2016 -ec-
Aktualizované: 2.1.2019 -ec-


 

Oznam pre majiteľov psov

sibírsky husky

Obec Chlebnice, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej ...viac...

Zverejnené 3.3.2016
Aktualizované: 2.1.2019 -ec-


 

Upozornenie

DOC726.jpg

Zverejnené 11.12.2018 -ec- Vyprší o 8 dní.


 

Oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa
Vec: Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej star ...viac...

Zverejnené 30.11.2018 -ec-


 

Oznam

34672571_10211449796831731_2290510736176185344_n.jpg

Vážení občania
 
V poslednom čase zaznamenávame neúnosnú mieru znečistenia kontajnerov ...viac...

Zverejnené 23.8.2018 -ec-


 

Ponuka práce

DOC571.jpg

Zverejnené 14.6.2018 -ec-


 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Zverejnené 12.6.2018 -ec-


 

TRIEĎME ODPAD! OPLATÍ SA TO!

Cas rozkladu odpadu v prírode.jpg


TRIEDENIE ODPADU:
Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
Je zásobárňou ...viac...

Zverejnené 11.7.2018 -ec-


 

A s týmto do ktorého kontajnera?

envipak-kopie_ETUAl_1475100094.jpg

  A s týmto do ktorého kontajnera?  

 
Vysvetlenie ...viac...

Zverejnené 28.5.2018 -ec-


 

Oznam

zosliapavanie_FINAL_logo3.jpg

Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš  
Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či pl ...viac...

Zverejnené 9.5.2018 -ec-
Aktualizované: 28.5.2018 -ec-


 

Oznam

DOC351.jpg

Zverejnené 13.12.2017 -ec-


 

UPOZORNENIE na opakované vlámačky

Na základe upozornenia polície na opakované vlámania do domov,  žiadame občanov, aby venovali zvýšen ...viac...

Zverejnené 8.3.2017 -ec-


 
ÚvodÚvodná stránka