Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

správne poplatky

Osvedčenie  listín:

 • K vybaveniu potrebujete:

 • originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná,
 • fotokópia osvedčovanej listiny,
 • platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas, povolenie na pobyt pre cudzinca.
 • Správny poplatok

 • za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 2 €
 • za každú začatú stranu v českom jazyku: 3,00 €
 • Obec nevykonáva osvedčovanie listín:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.
 • Doba vybavenia: na počkanie


  Osvedčovanie podpisov

  K vybaveniu potrebujete:

 • listinu, na ktorej sa má podpis overiť
 • platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
 • Správny poplatok:

 • za overenie 1 podpisu: 2 €
 • Osvedčovanie podpisov sa vykonáva len na listinách v slovenskom jazyku príp. v českom jazyku, ktoré majú byť použité v SR a ČR.

  Doba vybavenia: na počkanie

   

   

 


 

Pozor zmena v správnych poplatkoch

spravne_poplatky-2018.pdf(200.5 kB)Zmena v správnych poplatkoch
ÚvodÚvodná stránka