Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Chlebnice

POZVÁNKA

P o z v á n k a

 

Výbor Pozemkového spoločenstva- Urbariátu obce Chlebnice Vás pozýva na  Zhromaždenie

 

PS- Urbariátu obce Chlebnice, ktoré sa bude konať dňa:

10.03.2019 t. j. nedeľa o 15,oo hod

v budove MOS Chlebnice.

Elektronická registrácia od 14,00 hod do 15,00 hod.

 

 

Program:

  1. Otvorenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Správa o ekonomickej činnosti a výsledky previerky vykonanej dozornou radou za rok 2018, správa o plnení uznesenia z minulej schôdze, návrh rozdelenia zisku
  3. Správa o hospodárskej činnosti za rok 2018
  4. Rôzne: Z.č.110/2018 – novela zákona o pozemkových spoločenstvách
  5. Návrh na uznesenie
  6. Diskusia
  7. Schválenie uznesenia
  8. Záver

 


 
ÚvodÚvodná stránka