Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva

Informácie o webovom sídle

Návštevníci stránky www.obecchlebnice.sk, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Chlebnice. Toto webové sídlo - www.obecchlebnice.sk - vlastní a spravuje Obec Chlebnice.


 

Charakteristika obce

Charakteristika 

Kód obce                               509698
Názov okresu                        Dolný Kubín
Názov kraja                           Žilinský
PSČ                                        027 55

Demografia   2018

Počet obyvateľov k  31.12.2018         1 609
Narodených                                             25
Zomrelých                                                15
Prisťahovaných                                         6
Odsťahovaných                                        20


 

Správca a vlastník obsahu

Obec Chlebnice
IČO:            00314510
DIČ:            2020561653
Sídlo:          Chlebnice č. 186
PSČ:           027 55


 

E-mailové kontakty


Všeobecné informácie:          info@chlebnice.sk

Podateľňa:                              podatelna@chlebnice.sk

Starosta:                                 starosta@chlebnice.sk

Technický prevádzkovateľ:     webmaster@chlebnice.sk

Matrika:                                  ouchlebnice@orava.sk

Účtovníčka                            ocuchlebnice@stonline.sk


 

Kompetencie

Obec Chlebnice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Obec Chlebnice spravuje

  1. obecný úrad
  2. matriku
  3. obecnú knižnicu
  4. obecný hasičský zbor
  5. obecné cintoríny

 

Obec Chlebnice je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Chlebnice.

 

Spoločný obecný úrad stavebný zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nachádza sa na Námestí Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín.


 
ÚvodÚvodná stránka